Cộng đồng nghề kế toán Việt Nam Chia sẻ kinh nghiệm nghề kế toán

Cách làm tờ khai lệ phí môn bài

Cách làm tờ khai lệ phí môn bài:

-Mở phần mền HTKK => Điền MST của doanh nghiệp vào => Đồng ý

-Click vào phần “Hệ thống”: Điền các thông tin cần thiết => “Ghi”

-Chọn “Phí – Lệ phí” => “Tờ khai lệ phí môn bài – 01/MBAI (NĐ 139/2016)”

Thực hiện theo hình dưới đây:


Lưu ý: Đối với tờ khai lệ phí môn bài cho chi nhánh cùng tỉnh thì chọn “Cơ sở mới thành lập” rồi điền “Ngày phát sinh” (Theo giấy phép thành lập chi nhánh)

Còn đối với lệ phí môn bài cho chi nhánh khác tỉnh thì làm bình thường như tờ khai lệ phí môn bài của doanh nghiệp độc lập.

Cách làm tờ khai lệ phí môn bài:

Đối với doanh nghiệp => Điền vào cột “Vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư, doanh thu” ở chỉ tiêu (22) theo giấy đăng ký kinh doanh. Các chỉ tiêu khác sẽ tự động cập nhập

Lưu ý: Mức đóng lệ phí môn bài

Căn cứ vào vốn điều lệ ghi trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

(Trường hợp không có vốn điều lệ thì căn cứ vào vốn đầu tư ghi trong giấy chứng nhận đăng ký đầu tư)

Mức tiền lệ phí môn bài phải đóng
Trên 10 tỷ đồng 3.000.000 đồng/năm
Từ 10 tỷ đồng trở xuống 2.000.000 đồng/năm
Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế khác 1.000.000 đồng/năm

Đối với chi nhánh cùng tỉnh => Điền vào cột “Mức lệ phí môn bài” ở chỉ tiêu (22) (Nếu thành lập 6 tháng đầu năm thì ghi 1.000.000 còn nếu thành lập 6 tháng cuối năm thì ghi 500.000). Các chỉ tiêu khác sẽ tự động cập nhập.

Theo Điều 5,  Thông tư 302/2016/TT-BTC : Trường hợp người nộp lệ phí có đơn vị phụ thuộc (chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh) kinh doanh ở cùng địa phương cấp tỉnh thì người nộp lệ phí thực hiện nộp hồ sơ khai lệ phí môn bài của các đơn vụ phụ thuộc đó cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp của người nộp lệ phí

-Đối với chi nhánh khác tỉnh => Điền vào cột “Mã số thuế” , “Tên đơn vị” và “Mục lệ phí môn bài” của chỉ tiêu số (23) (Nếu thành lập 6 tháng đầu năm thì ghi 1.000.000 còn nếu thành lập 6 tháng cuối năm thì ghi 500.000). Các chỉ tiêu khác sẽ tự động cập nhập.

Theo Điều 5, Thông tư 302/2016/TT-BTC: Trường hợp người nộp lệ phí có đơn vị phụ thuộc (chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh) kinh doanh ở khác địa phương cấp tỉnh nơi người nộp lệ phí có trụ sở chính thì đơn vị phục thuộc thực hiện nộp hồ sơ khai lệ phí môn bài của đơn vụ phục thuộc cho cơ quan quản lý trực tiếp đơn vị phụ thuộc.

 

Tham gia thảo luận cùng chúng tôi tại đây