Cộng đồng nghề kế toán Việt Nam Chia sẻ kinh nghiệm nghề kế toán

Cần đăng tải danh sách các tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử

Hóa đơn điện tử được quy định lần đầu tiên tại Thông tư số 32/2011/TT-BTC. Từ đó tới trước khi có Nghị định 119/2018 và Thông tư 68/2019, không có văn bản nào quy định về các tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử. Năm 2015, một số doanh nghiệp tại Hà Nội, TP HCM (sau này thêm ở Đà Nẵng) được thí điểm sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan Thuế. Theo Quyết định 1209/QĐ-BTC thì cơ quan quản lý và cấp mã là Tổng cục Thuế. Điểm lại văn bản như vậy có thể thấy việc quản lý các tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử chưa được chặt chẽ như đối với các doanh nghiệp được phép nhận in hóa đơn hay tự in hóa đơn.

Cần đăng tải danh sách các tổ chức cung cấp dịch vụ

Theo trang thông tin Cục Thuế Hà Nội (hanoi.gdt.gov.vn), tới cuối tháng 10/2019, địa bàn Hà Nội có khoảng 40 tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử hoạt động theo Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/03/2011. Cục Thuế Hà Nội đã phối hợp với các tổ chức này để kiểm tra điều kiện, kiểm tra chất lượng chuẩn kết nối dữ liệu, chất lượng dịch vụ. Tính tới ngày 27/3/2020, số tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử tại Hà Nội là 26 tổ chức (công ty). Danh sách các công ty cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử được đăng tải công khai trên Website của Cục Thuế Hà Nội (hanoi.gdt.gov.vn). Việc kiểm tra tương tự cũng đã được các Cục Thuế triển khai. Tuy thế, theo phản ánh của nhiều doanh nghiệp, tìm kiếm trên Trang thông tin điện tử của các tỉnh, thành khác đều không có danh sách các tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử. Nếu lỗi của doanh nghiệp là không biết cách tra cứu trang thông tin của cơ quan Thuế thì đã đành một nhẽ. Nhưng nếu cơ quan Thuế chưa đăng tải danh sách này, chưa tạo thành một chuyên mục trên trang thông tin điện tử của ngành thì sẽ rất khó khăn cho các doanh nghiệp lựa chọn nhà cung cấp khi chuyển sang sử dụng hóa đơn điện tử.

Dù là thời hạn cuối để chuyển sang sử dụng hóa đơn điện tử là ngày 01/11/2020 theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP hay là ngày 01/7/2022 theo Luật Quản lý Thuế  thì ngay từ bây giờ cơ quan Thuế cũng cần lưu tâm đến nhu cầu đó của doanh nghiệp./.

Tham gia thảo luận cùng chúng tôi tại đây