Cộng đồng nghề kế toán Việt Nam Chia sẻ kinh nghiệm nghề kế toán
STT Nội dung
1 Cách làm tờ khai quyết toán TNDN (mẫu 03/TNDN) trên HTKK (07/10/2018)
Các bước hoàn thiện tờ khai quyết toán TNDN (mẫu 03/TNDN) trên HTKK
2 Cách làm phụ lục tờ khai quyết toán thuế TNDN: Mẫu 03-01/TNDN (07/10/2018)
Cách làm và thực hiện các chỉ tiêu trong phụ lục tờ khai quyết toán thuế TNDN: Mẫu 03-01/TNDN
3 Các bước xử lý hóa đơn điện tử đã lập nhưng bị sai sót theo nghị định 119/2018/NĐ-CP (05/10/2018)
Các bước xử lý hóa đơn điện tử có mã và không có mã khi bị sai sót
4 Cách xử lý âm kho (05/10/2018)
Nguyên nhân và cách khắc phục khi phần mềm kế toán báo âm kho
5 Cách làm tờ khai thuế TNCN ( mẫu 05/KK-TNCN) (02/10/2018)
Cách làm, các lưu ý và chỉ tiêu trong tờ khai thuế TNCN (mẫu 05/KK-TNCN)
6 Cách sắp xếp, đóng hồ sơ chứng từ sau báo cáo tài chính phục vụ thanh tra quyết toán thuế (27/09/2018)
Hướng dãn cách làm, sắp xếp và trình bày hồ sơ chứng từ sau báo cáo tài chính phục vụ thanh tra quyết toán thuế
7 Kinh nghiệm quyết toán thuế cho doanh nghiệp và kế toán mới lần đầu quyết toán thuế (26/09/2018)
Các vấn đề thường gặp, công tác chuẩn bị quyết toán thuế
8 Cách làm tờ khai lệ phí môn bài (11/09/2018)
Cách làm tờ khai và mức đóng thuế môn bài