Cộng đồng nghề kế toán Việt Nam Chia sẻ kinh nghiệm nghề kế toán

Hướng dẫn nâng cấp phần mềm HTKK

Phần mềm HTKK luôn được lên kế hoạch cập nhật liên tục nhằm cải thiện tính năng, đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ và bổ sung một số yêu cầu hỗ trợ người nộp thuế (NNT) kê khai các tờ khai thuế. Vì vậy NNT cần thực hiện kê khai trên phần mềm HTKK mới nhất.

Cách nâng cấp phần mềm HTKK như sau:

Bước 1: Tiến hành sao lưu dữ liệu trên phiên bản HTKK cũ tránh trường hợp xảy ra lỗi trong quá trình nâng cấp phiên bản HTKK mới.
Đầu tiên, mở phần mềm HTKK lên rồi vào phần Công cụ sau đó chọn Sao lưu dữ liệu

Hướng dẫn nâng cấp phần mềm hỗ trợ kê khai thuế HTKK

Tiếp theo chọn thư mục lưu dữ liệu

Hướng dẫn nâng cấp phần mềm hỗ trợ kê khai thuế HTKK

Khi nào hiện ra bảng thông báo “Đã sao lưu dữ liệu thành công” thì nhấn vào Đóng để hoàn tất quá trình sao lưu

Bước 2: Mở file cài đặt “HTKK” mới nhất đã tải về, chọn file setup.exe:

Bước 3: Chọn “Cai đat nang cap ung dung” và nhấn “Tiep tuc”

Bước 5: Chờ cho đến khi kết thúc việc nâng cấp nhấn nút “Finish” để hoàn thành việc nâng cấp, khi đó khách hàng có thể sử dụng phần mềm bình thường.

Tham gia thảo luận cùng chúng tôi tại đây