Cộng đồng nghề kế toán Việt Nam Chia sẻ kinh nghiệm nghề kế toán
STT Nội dung
1 Tình huống thực tế chiết khấu thương mại (20/09/2019)
Bốn tình huống thực tế mà các doanh nghiệp thường gặp phải về chiết khấu thương mại, cách viết hóa đơn, cách hạch toán chiết khấu…
2 Tình huống hàng bán bị trả lại (20/09/2019)
Công ty Như Ý xuất bán hàng dầu ăn cho Công ty Hùng Mạnh, với tổng giá thanh toán là 110.000.000 đồng (giá vốn là 90.000.000)…
3 Chiết khấu thương mại (05/09/2019)
Trường hợp 1: Mua 1 lần được hưởng chiết khấu thương mại luôn là 10% trên giá đã bao gồm thuế GTGT. Tình huống thực tế : Công ty A xuất bán 10 thùng hàng đơn giá là 10.000.000 đồng/ thùng thuế GTGT 10% cho Công ty B. Công ty B đã thanh toán bằng […]