Cộng đồng nghề kế toán Việt Nam Chia sẻ kinh nghiệm nghề kế toán
STT Nội dung
1 Tình huống thực tế – Kế toán tiền lương, các khoản trích theo lương (08/10/2019)
Công ty Cổ phần Như Ý kê khai và nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, hạch toán kế toán theo TT 200. Có tình hình tiền lương và các khoản trích theo lương.
2 Tiền lương và các khoản trích theo lương (27/09/2019)
Tiền lương theo sản phẩm trực tiếp là tiền lương phải trả cho người lao động tính trực tiếp cho sản phẩm đã hoàn thành đúng quy cách, chất lượng và…
3 Những lưu ý khi làm kế toán tiền lương (03/08/2019)
Công việc kế toán tiền lương đòi hỏi người làm phải có am hiểu về chính sách và tính cẩn trọng
4 Chi tiền lương, tiền công, tiền thưởng cho người lao động thuộc một trong các trường hợp sau không tính vào chi phí được trừ (02/08/2019)
Theo thông tư 48/2014/TT-BTC quy định