Cộng đồng nghề kế toán Việt Nam Chia sẻ kinh nghiệm nghề kế toán

Luật số 70/2014/QH13 ngày 26/11/2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt

Luật số 70/2014/QH13 ngày 26/11/2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt, quyết định tăng thêm 5% thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) đối với một số mặt hàng và dịch vụ từ ngày 01/01/2016:

Đối với thuốc lá điếu, xì gà và các chế phẩm khác từ cây thuốc lá:             Từ ngày 01/01/2016: Thuế suất thuế TTĐB tăng từ 65% lên 70%

Từ ngày 01/01/2019 là 75%;

     Đối với rượu dưới 20 độ:

Từ ngày 01/01/2016: thuế suất thuế TTĐB là 30%;

Từ ngày 01/01/2018 là 35%.

Đối với rượu từ 20 độ trở lên và bia:

Từ ngày 01/01/2016: thuế suất thuế TTĐB tăng thêm 5% lên 55%;  

Từ ngày 01/01/2017 là 60%;

Từ ngày 01/01/2018 là 65%.

Mức thuế suất thuế TTĐB đối với dịch vụ kinh doanh casinô, trò chơi điện tử có thưởng:

Từ ngày 01/01/2016: là 35%, (tăng thêm 5% so với trước).
       Với các mặt hàng còn lại: Mức thuế suất thuế TTĐB vẫn như nguyên như quy định hiện hành;

        Luật số 70/2014/QH13 bổ sung đối tượng không chịu thuế TTĐB: Từ năm 2016, tàu bay sử dụng cho mục đích an ninh, quốc phòng cũng không phải chịu thuế TTĐB.         Luật số 70/2014/QH13  có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2016.

Xem văn bản đầy đủ tại đây

Tham gia thảo luận cùng chúng tôi tại đây