Cộng đồng nghề kế toán Việt Nam Chia sẻ kinh nghiệm nghề kế toán
STT Nội dung
1 Phân phối lợi nhuận doanh nghiệp (10/10/2019)
Nguyên tắc phân phối lợi nhuận doanh nghiệp + Đảm bảo hài hoà lợi ích giữa chủ sở hữu doanh nghiệp với các chủ thể khác + Đảm bảo hài hoà lợi ích trước mắt với lợi ích lâu dài. Phân phối lợi nhuận của doanh nghiệp nhà nước Theo Nghị định 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 […]
2 Phân phối lợi nhuận (30/09/2019)
Lợi nhuận của doanh nghiệp sau khi bù đắp lỗ năm trước theo quy định của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp, trích Quỹ phát triển khoa học và công nghệ theo…
3 Công ty niêm yết là gì? (30/09/2019)
Công ty niêm yết là công ty công cộng có cổ phiếu được phép mua bán trên các thị trường chứng khoán.
4 Định giá doanh nghiệp (30/09/2019)
Doanh nghiệp là tổ chức có tên riêng, có tài sản, có trụ sở giao dịch, được đăng ký thành lập theo quy định của pháp luật nhằm mục đích kinh doanh.
5 Đầu tư vốn của doanh nghiệp (30/09/2019)
Đầu tư là quá trình sử dụng vốn để hình thành tài sản cần thiết, sau đã khai thác và sử dụng nhằm mục đích thu được lợi nhuận trong tương lai.
6 M&A là gì? (27/09/2019)
M&A là tên viết tắt của cụm từ Mergers (Sáp nhập) và Acquisitions (Mua lại). M&A là hoạt động giành quyền kiểm soát doanh nghiệp thông qua hình thức sáp nhập…
7 Quản lý vốn kinh doanh (26/09/2019)
Vốn kinh doanh: là số tiền đầu tư hình thành nên tài sản cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp…
8 Huy động vốn (26/09/2019)
phân loại nguồn vốn của doanh nghiệp: dựa vào quan hệ sở hữu vốn, dựa vào thời gian sử dụng vốn, Các mô hình tài trợ vốn lưu động, dựa theo phạm vi huy động…