Cộng đồng nghề kế toán Việt Nam Chia sẻ kinh nghiệm nghề kế toán

Tiền lương và các khoản trích theo lương

Hồ sơ, chứng từ

– Hợp đồng lao động

– Quy chế lương, thưởng, phụ cấp

– Bảng chấm công
– Bảng thống kê khối lượng sản phẩm
– Đơn giá tiền lương theo sản phẩm
– Biên bản nghiệm thu khối lượng công việc
– Hợp đồng giao khoán
– Danh sách người lao động theo nhóm lao động thời vụ
– Bảng lương đã phê duyệt
– Phiếu chi/ UNC trả lương
– Phiếu lương từng cá nhân
– Bảng tính thuế TNCN
– Bảng tính BHXH, BHYT, BHTN

– Tạm ứng, hoàn ứng
– Các quyết định lương, tăng lương, quyết định thôi việc, chấm dứt hợp đồng, thanh lý hợp đồng.
– Các hồ sơ giấy tờ khác có liên quan…

Hình thức tiền lương

Tính tiền lương theo thời gian

Là việc tính trả lương cho nhân viên theo thời gian làm việc có thể là theo tháng, theo ngày, theo giờ

Cách 1:

Cách 2:

Tiền lương tính theo sản phẩm


Tiền lương theo sản phẩm trực tiếp là tiền lương phải trả cho người lao động tính trực tiếp cho sản phẩm đã hoàn thành đúng quy cách, chất lượng và đơn giá tiền lương theo sản phẩm quy định.

Lương sản phẩm = Sản lượng sản phẩm x Đơn giá sản phẩm

Tính tiền lương theo lương khoán

Là cách trả lương khi người lao động hoàn thành một khối lượng công việc theo đúng cam kết được giao.

Lương khoán = Mức lương khoán x Tỉ lệ % hoàn thành khối lượng công việc

Lương/thưởng theo doanh thu

Là cách trả lương/thưởng cho người lao động được trả phụ thuộc vào doanh số được theo mục tiêu doanh số và chính sách lương/thưởng doanh số của công ty.

Hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương

Chi tiết về nguyên tắc hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương theo 200/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014, các bạn xem tại đây

Tham gia thảo luận cùng chúng tôi tại đây