Cộng đồng nghề kế toán Việt Nam Chia sẻ kinh nghiệm nghề kế toán

Tình huống thực tế CCDC

>> Xem thêm: Tình huống thực tế kế toán vốn chủ sở hữu

Công ty Như Ý trong kỳ có nghiệp vụ phát sinh như sau:

Ngày 06/01/2019 Công ty Như Ý mua CCDC là 1 máy in sử dụng ở bộ phận bán hàng, giá mua theo hoá đơn GTGT là 6.000.000 đồng thuế GTGT là 10% đã bao gồm chi phí vận chuyển và được thanh toán ngay bằng tiền mặt. CCDC này mua về được xuất dùng ngay cho bộ phận bán hàng. Thời gian phân bổ được tính trong 12 tháng kể từ ngày xuất dùng.

Biết rằng, Công ty Như ý hạch toán kế toán theo TT 200 và nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ.

– Khi mua CCDC về

– Khi xuất dùng và bắt đầu phân bổ CCDC

– Xác định mức phân bổ

+ Do mua ngày 6/1/2019 nên ta phải tính mức phân bổ riêng cho tháng 1/2019

Tham gia thảo luận cùng chúng tôi tại đây