Cộng đồng nghề kế toán Việt Nam Chia sẻ kinh nghiệm nghề kế toán

Tình huống thực tế hàng tồn kho

>> Xem thêm: Tình huống thực tế TSCĐ

Công ty Như Ý trong kỳ có các nghiệp vụ phát sinh như sau:

Biết rằng, Công ty Như ý hạch toán kế toán theo TT 200 và nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, tổ chức kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên.

Tồn đầu kỳ:

+ 152_Nguyên vật liệu (Thép hộp): 60.000.000 đồng (100m x 600.000 đồng/m)

+ 152_Nguyên vật liệu (Thép cuộn): 30.000.000 đồng (300 kg x 100.000 đồng/kg) Trong kỳ:

Nội dung bài viết

Nguyên vật liệu

+ Ngày 12/09/2019 mua 20m thép hộp với đơn giá 600.100đ/m và thép cuộn 20kg đơn giá là 100.100 đ/kg. Đơn giá trên đã bao gồm cước vận chuyển về tận kho. Thuế suất của cả 2 vật liệu này là 10%. Nguyên vật liệu đã nhập kho đủ, chưa trả tiền.

+ Ngày 16/9/2019 xuất kho 110m thép hộp và 310kg thép cuộn để sản xuất thành phẩm.

+ Ngày 16/9/2019 nhập kho 10m thép hộp đơn giá 610.000đ/m và théo cuộn 10kg đơn giá là 110.000đ/kg.

Hạch toán nhập kho:

Hạch toán xuất kho:

Hàng hoá

Công ty Như Ý có số dư hàng hoá đầu ngày 1/9/2019: TK_156: 2.000 bộ khuôn mẫu và 500 thùng dầu.

1. Ngày 08/09/2019 Công ty Như Ý xuất bán 500 bộ khuôn mẫu với giá bán chưa thuế 100.000đ/bộ thuế GTGT là 10%, chưa thu được tiền.

2. Ngày 10/09/2019 Công ty mua 200 thùng dầu với giá chưa thuế là 300.000đ/thùng, thuế GTGT là 10% và đã thanh toán qua tài khoản ngân hàng.

3. Ngày 10/09/2019 xuất 100 bộ khuôn mẫu gửi bán với giá bán chưa thuế là 100.000đ/bộ.

4. Ngày 11/09/2019 xuất 200 bộ khuôn mẫu gửi bán cho Công ty Nhất Ta với giá bán chưa thuế là 100.000đ/bộ thuế GTGT là 10%. Công ty Nhất Ta chỉ lấy 100 bộ và trả lại 100 bộ công ty Như ý đã nhập về kho.

Tham gia thảo luận cùng chúng tôi tại đây