Cộng đồng nghề kế toán Việt Nam Chia sẻ kinh nghiệm nghề kế toán

Tình huống thực tế – Kế toán các khoản phải thu

>> Xem thêm: Tình huống thực tế – Kế toán các khoản nợ phải trả

Công ty Cổ phần Như Ý kê khai và nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, hạch toán kế toán theo TT 200. Hàng tồn kho được đánh giá theo phương pháp kê khai thường xuyên, xuất kho theo phương pháp bình quân gia quyền.

Dư đầu kỳ ngày 1/1/2019 trên sổ sách như sau:

– Tài khoản 131: 100.000.000 đồng
+Tài khoản 131_ Cty Hùng Dũng (dư nợ): 160.000.000 đồng
+ Tài khoản 131_Cty Đại Nam (dư có): 60.000.000 đồng.
– Tài khoản 156 (4.000 chai dầu) : 120.000.000 đồng.
– Tài khoản 157 (5.000 chai dầu) : 150.000.000 đồng.

Các nghiệp vụ phát sinh trong kỳ như sau:
1. Ngày 2/1/2019 Công ty Hay Nợ thông báo chấp nhận lô hàng 5.000 chai dầu gửi đi từ kỳ trước, đơn giá bán hàng chưa thuế GTGT 10% là 40.000đ/chai. Khách hàng chưa thanh toán.

* Ghi nhận giá vốn

* Ghi nhận doanh thu bán hàng

2. Nhận được giấy báo Có của ngân hàng VCB về số tiền của công ty Hùng Dũng trả nợ cho công ty 120.000.000 đồng.

3. Nhận tiền ứng trước mua hàng của Công ty Uy Tín số tiền là 8.000.000 đồng bằng tiền mặt về việc mua 200 chai dầu giá 40.000 đ/chai của công ty.

Tham gia thảo luận cùng chúng tôi tại đây