Cộng đồng nghề kế toán Việt Nam Chia sẻ kinh nghiệm nghề kế toán

Triển khai HĐĐT đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa

Lựa chọn phần mềm hóa đơn điện tử

Các lưu ý khi sử dụng phần mềm hóa đơn điện tử Cloud

>> Triển khai hóa đơn điện tử đổi với các doanh nghiệp quy mô, nhiều chi nhánh, Công ty con, Tổng công ty, Tập đoàn, Công ty đại chúng

Các mô hình tính phí phần mềm/dịch vụ hóa đơn điện tử

Desktop

  • Gói phần mềm theo máy trạm, giới hạn số lượng hóa đơn theo năm
  • Phí cài đặt, triển khai ban đầu
  • Phí thiết kế mẫu hóa đơn mới (không sẵn có trong kho mẫu của nhà cung cấp)
  • Thường có phí bảo trì hàng năm
  • Có thể có chi phí tích hợp phần mềm bán hàng, lưu trữ, dữ phòng dữ liệu

Cloud & Mobile

  • Gói dịch vụ phần mềm theo số lượng hóa đơn. Có hoặc không có thời hạn sử dụng
  • Phí khởi tạo dịch vụ phần mềm
  • Phí thiết kế mẫu hóa đơn mới (không sẵn có trong kho mẫu của nhà cung cấp)
  • Không có phí bảo trì hàng năm
  • Có thể có chi phí tích hợp phần mềm bán hàng.

Tham gia thảo luận cùng chúng tôi tại đây