Hỗ trợ kế toán Chia sẻ để hoàn thiện

Hướng dẫn đăng kí bổ sung dịch vụ nộp thuế trên hệ thống etax

Quy trình thực hiện:

Bước 1: NNT đăng nhập vào hệ thống ETAX bằng tài khoản MST-QL. Chọn menu Quản lý tài khoản →Thay đổi thông tin dịch vụ.

Bước 2: Chọn “Đăng ký dịch vụ Nộp thuế”.

Bước 3: Chọn ngân hàng đăng ký cho dịch vụ nộp thuế điện tử, sau đó ấn Tiếp tục. Điền đầy đủ thông tin vào ô Tên ngân hàngTên chủ tài khoảnSố tài khoản và ấn Tiếp tục.

Bước 4: Màn hình hiển thị giao diện xác thực thông tin đăng ký. Kiểm tra lại thông tin đăng ký, nếu đồng ý bạn nhấn Ký và gửi để tiếp tục.

Nếu muốn sửa thông tin đăng ký bạn nhấn Quay lại.

Bước 5: Bạn nhập chính xác Số PIN rồi ấn chọn Chấp nhận để xác nhận ký gửi bản đăng ký thông tin tới hệ thống Thuế điện tử.

Bước 6: Giao diện hiển thị đăng ký thành công. NNT tải bản đăng ký ủy quyền trích nợ tài khoản với ngân hàng rồi điền đầy đủ các thông tin, sau đó đến chi nhánh ngân hàng để thực hiện thủ tục đăng ký ủy quyền trích nợ tài khoản cho dịch vụ Nộp thuế điện tử.