Hỗ trợ kế toán Chia sẻ để hoàn thiện

Trường hợp Doanh nghiệp mới đăng ký 1 dịch vụ “khai thuế điện tử“, nếu muốn nộp thuế điện tử thì NNT cần thực hiện đăng ký thêm chức năng “nộp thuế điện tử“. Nhà cung cấp chữ ký số NewTel-CA xin hướng dẫn đăng ký bổ sung dịch vụ nộp thuế điện tử trên cổng giao dịch Thuế điện tử http://thuedientu.gdt.gov.vn như sau:

Điều kiện môi trường:

  • Máy tính cài đặt hệ điều hành Window XP SP3 trở lên.
  • USB token NewTel-CA đã cài đặt trên máy tính.
  • Máy tính đã được cài đặt plugin eSigner hoặc Plugin-java.

Quy trình thực hiện:

Bước 1: NNT đăng nhập vào hệ thống ETAX bằng tài khoản MST-QL. Chọn menu Quản lý tài khoản →Thay đổi thông tin dịch vụ.

Bước 2: Chọn “Đăng ký dịch vụ Nộp thuế”.

Bước 3: Chọn ngân hàng đăng ký cho dịch vụ nộp thuế điện tử, sau đó ấn Tiếp tục. Điền đầy đủ thông tin vào ô Tên ngân hàngTên chủ tài khoảnSố tài khoản và ấn Tiếp tục.

Bước 4: Màn hình hiển thị giao diện xác thực thông tin đăng ký. Kiểm tra lại thông tin đăng ký, nếu đồng ý bạn nhấn Ký và gửi để tiếp tục.

Nếu muốn sửa thông tin đăng ký bạn nhấn Quay lại.

Bước 5: Bạn nhập chính xác Số PIN rồi ấn chọn Chấp nhận để xác nhận ký gửi bản đăng ký thông tin tới hệ thống Thuế điện tử.

Bước 6: Giao diện hiển thị đăng ký thành công. NNT tải bản đăng ký ủy quyền trích nợ tài khoản với ngân hàng rồi điền đầy đủ các thông tin, sau đó đến chi nhánh ngân hàng để thực hiện thủ tục đăng ký ủy quyền trích nợ tài khoản cho dịch vụ Nộp thuế điện tử.

Xem thêm