Hỗ trợ kế toán Chia sẻ để hoàn thiện

Hướng dẫn nộp tờ khai XML trên hệ thống ETAX

Bước 1: Sau khi đã hoàn thành kê khai trên phần mềm HTKK, người dùng chọn nút Kết xuất XML để kết xuất tờ khai điện tử

Bước 2: Chọn đường dẫn để lưu tệp tờ khai (đảm bảo nguyên tắng dễ nhớ, dễ tìm), rồi chọn Save

Bước 3: Khi màn hình thông báo Kết xuất tờ khai XML thành công thì bạn chọn Đóng để hoàn tất quá trình kết xuất tờ khai từ phần mềm HTKK.

Bước 4: Đăng nhập vào tài khoản của đơn vị trên cổng giao dịch trực tuyến http://thuedientu.gdt.gov.vnBạn chọn chức năng Khai thuế Nộp tờ khai XML. Sau đó bấm Chọn tệp tờ khai

Bước 5: Trong cửa sổ Open, bạn tìm đến thư mục lưu tệp tờ khai đã kết xuất trước đó, sau đó chọn tệp tờ khai cần gửi và bấm Open

Lưu ý: Trong trường hợp cửa sổ Open không hiển thị có thể nó bị ẩn sau trang web. Bạn nhấn nút thu nhỏ trình duyệt xuống để nhìn thấy cửa sổ Open.
Trong trường hợp bạn không chọn được tệp tờ khai tham khảo FAQ…. (tại đây)

Bước 6: Bấm nút Ký điện tử.

Bước 7: Cửa sổ nhập mã pin hiển thị, bạn nhập Số PIN sau đó bấm Chấp nhận.

Bước 8: Thông báo “Ký tệp tờ khai thành công” hiển thị, bạn bấm vào OK để hoàn tất quá trình ký tệp tờ khai

Bước 9: Bấm Nộp tờ khai để gửi tờ khai đến Cơ quan Thuế.

Sau khi nộp tờ khai thành công, hệ thống hiển thị Danh sách tờ khai đã nộp thành công tới cơ quan thuế.

Chúc bạn thành công!