Hỗ trợ kế toán Chia sẻ để hoàn thiện

Hướng dẫn phê duyệt giấy nộp tiền trên hệ thống Etax

Quy trình thực hiện:

Bước 1: Chọn menu Nộp thuế → Phê duyệt giấy nộp tiền. Hệ thống hiển thị màn hình Danh sách giấy nộp tiền đã trình ký.

Bước 2: Tích chọn giấy nộp tiền cần phê duyệt, ấn Hiển thị. Hệ thống hiển thị chi tiết giấy nộp tiền.

Bước 3: Nhấn nút Ký và nộp. Nhập chính xác Số PIN rồi ấn chọn Chấp nhận.

Hệ thống báo ký điện tử thành công và gửi GNT tới cơ quan thuế.