Hỗ trợ kế toán Chia sẻ để hoàn thiện

Hướng dẫn sửa lỗi không gõ được Tiếng Việt có dấu trên phần mềm HTKK

Khi sử dụng phần mềm HTKK bạn gặp phải trường hợp lỗi font chữ tiếng Việt.

Hướng dẫn sửa lỗi không gõ được Tiếng Việt có dấu trên  HTKK

Để khắc phụ vấn đề này bạn thực hiện như sau:

Bước 1: Mở phần mềm gõ tiếng Viêt Unikey chọn phần Mở rộng.

Hướng dẫn sửa lỗi không gõ được Tiếng Việt có dấu trên  HTKK

Bước 2: Tích chọn vào các chức năng trong mục Tùy chọn khác.

Hướng dẫn sửa lỗi không gõ được Tiếng Việt có dấu trên  HTKK

Bước 3: Tại mục bảng mã chọn bảng mã Unicode dựng sẵn kiểu gõ là Telex hoặc VNI