Cộng đồng nghề kế toán Việt Nam Chia sẻ kinh nghiệm nghề kế toán

Khái niệm và những công việc của kế toán bán hàng

Kế toán bán hàng là vị trí có thể đem lại cho người làm nhiều kinh nghiệm, đồng thời cũng đòi hỏi ở họ những kĩ năng như tin học văn phòng. Khái niệm về kế toán bán hàng

1. Khái niệm về kế toán bán hàng

 • Bán hàng là khâu cuối cùng của hoạt động kinh doanh trong các doanh nghiệp. đây là quá trình chuyển giao quyền sở hữu hàng hóa người mua và doanh nghiệp thu tiền về hoặc được quyền thu tiền.
 • Xét góc độ về kinh tế: Bán hàng là quá trình hàng hóa của doanh nghiệp được chuyển từ hình thái vật chất (hàng) sang hình thái tiền tệ (tiền).
 • Quá trình bán hàng ở các doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp thương mại nói riêng có những đặc điểm chính sau đây:
 • Có sự trao đổi thỏa thuận giữa người mua và người bán, người bán đồng ý bán, người mua đồng ý mua, họ trả tiền hoặc chấp nhận trả tiền.
 • Có sự thay đổi quyền sở hữu về hàng hóa: người bán mất quyền sở hữu, người mua có quyền sở hữu về hàng hóa đã mua bán. Trong quá trình tiêu thụ hàng hóa, các doanh nghiệp cung cấp cho khách hàng một khối lượng hàng hóa và nhận lại của khách hàng một khoản gọi là doanh thu bán hàng. Số doanh thu này là cơ sở để doanh nghiệp xác định kết quả kinh doanh của mình.

2. Trách nhiệm của nhân viên kế toán bán hàng

Cập nhật giá, hàng hóa và quản lý các hóa đơn, chứng từ liên quan đến hoạt động bán hàng

 • Thường xuyên cập nhật giá, sản phẩm hàng hóa mới vào phần mềm quản trị kế toán. Thông báo sửa đổi đến các bộ phận có liên quan.
 • Nhập số liệu bán hàng, mua hàng vào phần mềm kế toán, bao gồm bảng kê khai chi tiết các hóa đơn bán hàng trong ngày, tính tổng giá trị hàng đã bán cộng với thuế VAT (nếu có)
 • Cập nhật đầy đủ các hóa đơn bán hàng có liên quan, bao gồm hóa đơn bán hàng và hóa đơn bán dịch vụ
 • Cập nhật và theo dõi việc giao – nhận hóa đơn (có ký nhận trong sổ giao nhận)
 • Quản lý sổ sách, các hóa đơn chứng từ liên quan đến hoạt động bán hàng của doanh nghiệp, bao gồm các hóa đơn xuất – nhập kho; hóa đơn khách hàng mua sản phẩm; hóa đơn doanh nghiệp mua hàng hóa;…

Thực hiện các nghiệp vụ Kế toán bán hàng phát sinh

 • Phối hợp với Kế toán kho, Thủ kho hàng ngày kiểm tra và nắm rõ số lượng, giá trị của lượng hàng hóa xuất ra cũng như lượng sản phẩm được nhập vào; đối chiếu với số liệu trên phần mềm hệ thống để đảm bảo tính trùng khớp
 • Thực hiện lập và xuất các hóa đơn bán hàng có liên quan theo quy định; ghi nhận doanh thu/ doanh số bán hàng
 • Lập hóa đơn GTGT, hóa đơn bán hàng theo quy định. Tính thuế GTGT của hàng hóa bán ra
 • Theo dõi và thực hiện tính tỷ lệ chiết khấu cho khách hàng, bao gồm chiết khấu thương mại hoặc chiết khấu thanh toán (nếu có)
 • Cùng với Kế toán doanh thu, Kế toán công nợ phải thu thống kê tình hình công nợ, thu hồi công nợ và quản lý tiền hàng; lên kế hoạch thu hồi công nợ và thực hiện đốc thúc công nợ của khách hàng
 • Quản lý khách nợ, theo dõi chi tiết theo từng khách hàng, lô hàng, số tiền khách nợ, thời hạn và tình hình trả nợ của khách

Vào bảng kê chi tiết, lập các hóa đơn bán hàng, báo cáo bán hàng có liên quan

 • Cuối ngày tiến hành vào bảng kê chi tiết các hóa đơn bán hàng; tính tổng giá trị hàng đã bán, thuế GTGT (nếu có) trong ngày
 • Cùng với Kế toán kho, Thủ kho đối chiếu số liệu hàng xuất – tồn; tổng hợp số liệu bán – mua hàng trong ngày, lấy đó làm căn cứ để lập báo cáo liên quan vào cuối ngày.
 • Lập báo cáo danh mục hàng hóa bán ra theo kỳ
 • Lập báo cáo công nợ phải thu theo yêu cầu của quản lý/ Trưởng bộ phận
 • Định kỳ hàng tháng/ quý/ năm lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn tài chính trong kỳ theo biểu mẫu có sẵn

Các công việc khác

 • Giao tiếp với khách hàng; tư vấn, giới thiệu hàng bán cho khách hàng; chăm sóc khách hàng theo tiêu chuẩn quy định
 • Làm báo giá sản phẩm hàng hóa, soạn thảo hợp đồng bán hàng hóa, dịch vụ khi được phân công
 • Ghi nhận, cập nhật và quản lý thông tin khách hàng; sử dụng thông tin khách hàng để làm các loại thẻ ưu đãi (thẻ VIP) cho khách nếu có
 • Thực hiện các công việc phát sinh khác theo sự phân công của cấp trên

3. Yêu cầu của công việc kế toán bán hàng

 • Sử dụng tin học văn phòng tốt, biết sử dụng phần mềm bán hàng là một lợi thế.
 • Trung thực và cận thận
 • Giao tiếp tốt để có hệ với khách hàng tốt

Tham gia thảo luận cùng chúng tôi tại đây