Cộng đồng nghề kế toán Việt Nam Chia sẻ kinh nghiệm nghề kế toán

LUẬT THUẾ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG số 57/2010/QH12

Ngày 15/11/2010, Quốc hội đã ban hành Luật số 57/2010/QH12 về thuế Bảo vệ môi trường.

Luật số 57/2010/QH12 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2012.

Luật có kết cấu: 4 Chương, 13 Điều.

Thuế Bảo vệ môi trường là loại thuế Gián thu, thu vào cá sản phẩm hàng hóa mà khi dùng gây tác động xấu cho môi trường : Xăng, dầu các loại, than, nilon, thuốc diệt cỏ, khử trùng …

Thuế Bảo vệ môi trường được tính là mức thuế tuyệt đối quy định trên mỗi đơn vị hàng hóa.

Xem văn bản đầy đủ tại đây

Tham gia thảo luận cùng chúng tôi tại đây