Cộng đồng nghề kế toán Việt Nam Chia sẻ kinh nghiệm nghề kế toán

Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013, hướng dẫn Luật Thuế Giá trị gia tăng.

Một số điểm mới của Nghị định:

Thứ nhất: nhà ở xã hội được đưa vào danh mục hàng hóa chịu thuế suất ưu đãi 5%: Nhà ở xã hội do Nhà nước hoặc tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng và đáp ứng các tiêu chí về nhà ở xã hội như giá bán nhà, giá cho thuê, giá cho thuê mua, đối tượng, điều kiện được mua, được thuê, được thuê mua nhà ở xã hội theo quy định của pháp luật về nhà ở.

Thứ hai: các đối tượng áp dụng phương pháp khấu trừ thuế được quy định tại Khoản 4 Điều 7 Nghị định: Các cơ sở kinh doanh có doanh thu từ 01 tỷ đồng trở lên và thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, trừ những hộ kinh doanh thực hiện phương pháp tính trực tiếp, bắt buộc phải áp dụng phương pháp khấu trừ thuế. Các tổ chức, cá nhân nước ngoài cung cấp hàng hóa, dịch vụ để tiến hành hoạt động tìm kiếm, thăm dò, phát triển và khai thác dầu, khí phải nộp thuế theo phương pháp khấu trừ do bên Việt Nam kê khai khấu trừ nộp thay. Ngoài ra, cơ sở kinh doanh có thể lựa chọn áp dụng phương pháp khấu trừ thuế hoặc tính thuế trực tiếp bao gồm các trường hợp:

  • Doanh nghiệp, hợp tác xã có doanh thu dưới 01 tỷ và đã thực hiện đầy đủ chế độ kế toán;
  • Doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư của cơ sở kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khấu trừ;
  • Doanh nghiệp, hợp tác xã mới thành lập có thực hiện đầu tư, mua sắm tài sản cố định, máy móc, thiết bị. Tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam theo Hợp đồng nhà thầu, Hợp đồng nhà thầu phụ;
  • Các tổ chức kinh tế khác hạch toán được Thuế GTGT đầu vào, đầu ra.

Thứ ba: Quy định cụ thể cách tính thuế Giá trị gia tăng trực tiếp đối với hoạt động kinh doanh vàng, bạc, đá quý.

Thứ tư: Giảm tỷ lệ % để tính thuế giá trị gia tăng đối với một số ngành nghề nhất định: Ngành phân phối, cung cấp hàng hóa – thuế suất 1%, ( trước đây là 10%); ngành dịch vụ, xây dựng không bao thầu nguyên vật liệu – thuế suất 5%, (trước đây là 50%); ngành sản xuất, vận tải, dịch vụ có gắn với hàng hóa, xây dựng có bao thầu nguyên vật liệu: 3%, (trước đây là 30%); các hoạt động kinh doanh khác – thuế suất là 2%.

Thứ năm:  Nếu cơ sở kinh doanh có số thuế giá trị gia tăng đầu vào chưa được khấu trừ hết trong tháng (đối với trường hợp kê khai theo tháng) hoặc trong quý (đối với trường hợp kê khai theo quý) thì được khấu trừ vào kỳ tiếp theo. Trường hợp lũy kế sau mười hai tháng tính từ tháng đầu tiên hoặc sau bốn quý tính từ quý đầu tiên phát sinh số thuế giá trị gia tăng chưa được khấu trừ mà vẫn còn số thuế giá trị gia tăng đầu vào chưa được khấu trừ thì cơ sở kinh doanh được hoàn thuế. Mức thuế khấu trừ và hoàn thuế cho các cơ sở kinh doanh được tăng từ 200 triệu đồng lên 300 triệu đồng (quy định trước đây: cơ sở kinh doanh chỉ được hoàn thuế giá trị gia tăng nếu trong ba tháng liên tục trở lên có số thuế giá trị gia tăng đầu vào chưa được khấu trừ hết).

Người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài mang hộ chiếu hoặc giấy tờ nhập cảnh do cơ quan có thẩm quyền nước ngoài cấp được hoàn thuế đối với hàng hóa mua tại Việt Nam mang theo người khi xuất cảnh.

Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2014 và thay thế Nghị định 123/2008/NĐ-CP và Nghị định 121/2011/NĐ-CP.

Xem văn bản đầy đủ tại đây.

Tham gia thảo luận cùng chúng tôi tại đây