Cộng đồng nghề kế toán Việt Nam Chia sẻ kinh nghiệm nghề kế toán

Thông tư 305/2016/TT-BTC về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí dịch vụ duy trì hệ thống kiểm tra trạng thái chứng thư số

Thông tư 305/2016/TT-BTC ban hành ngày 15/11/2016  với các nội dung chính:

Tổ chức, doanh nghiệp được cấp giấy phép cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số kê khai, nộp phí dịch vụ duy trì hệ thống kiểm tra trạng thái chứng thư số tại Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia (trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông). Hình thức nộp theo quý, chậm nhất là ngày thứ 20 của quý tiếp theo.

Trường hợp tổ chức, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số cấp cho tổ chức, doanh nghiệp sử dụng trước ngày 01/01/2017 thì thực hiện nộp phí từ quý 3 năm 2017.

Chứng thư số phát sinh hiệu lực hoạt động tại bất kỳ thời điểm nào của tháng được tính là 01 tháng sử dụng.

Mức thu phí dịch vụ duy trì hệ thống là 3.000 đồng/chữ ký số/tháng.

Tổ chức thu phí được để lại 90% số phí thu được để trang trải chi phí phục vụ công việc thu phí.

Thông tư 305/2016/TT-BTC có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2017.

Xem văn bản đầy đủ tại đây.

Tham gia thảo luận cùng chúng tôi tại đây