Cộng đồng nghề kế toán Việt Nam Chia sẻ kinh nghiệm nghề kế toán
  • Tổng cục Thuế đã báo cáo với Bộ Tài chính về việc nâng mức giảm trừ gia cảnh cho người nộp thuế là người làm công ăn lương, bởi vì theo thống kê, biến động của Chỉ số giá tiêu dùng CPI sẽ vượt 20% trong năm 2019. Việc nâng mức giảm trừ gia cảnh […]
  • Ngày 28/12/2018, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 132/2018/TT-BTC hướng dẫn Chế độ kế toán cho doanh nghiệp (DN) siêu nhỏ. Thông tư số 132/2018/TT-BTC có căn cứ là Nghị định số 174/2016/NĐ-CP ngày 30/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật kế toán; Nghị định số 39/2018/NĐ-CP ngày 11/3/2018 của Chính […]