Hỗ trợ kế toán Chia sẻ để hoàn thiện
STT Nội dung
1 Thông tư số 87/2018/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 215/2013/TT-BTC hướng dẫn về cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế (08/10/2018)
Thông tư số 87/2018/TT-BTC ngày 27 tháng 09 năm 2018 của Bộ Tài chính
2 Thông tư số 215/2013/TT-BTC hướng dẫn về cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế (08/10/2018)
Người nộp thuế nợ tiền thuế, tiền chậm nộp tiền thuế đã quá 90 (chín mươi) ngày kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế
3 Thông tư số 250/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 hướng dẫn về phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (03/10/2018)
Thông tư này hướng dẫn về danh mục, nguyên tắc xác định mức thu, căn cứ xác định mức thu, miễn, giảm, quản lý và sử dụng phí
4 Nghị định 109/2013/NĐ-CP ngày 24/9/2013 quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn (02/10/2018)
Tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn.
5 Thông tư số 250/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 hướng dẫn về phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (27/09/2018)
Việc quyết định mức thu đối với từng khoản phí, lệ phí do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quy định theo khoản 1 Điều 22
6 Thông tư số 17/2018/TT-BTC ngày 09/02/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 305/2016/TT-BTC về mức thu, chế độ thu, quản lý, sử dụng phí dịch vụ duy trì hệ thống kiểm tra trạng thái chứng thư số (27/09/2018)
Không áp dụng đối với trường hợp doanh nghiệp cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số ký hợp đồng với thuê bao trước ngày 01 tháng 01 năm 2017
7 Thông tư số 05/2018/TT-BTC ngày 22/01/2018 hướng dẫn thí điểm về khai, nộp lệ phí trước bạ điện tử đối với ô tô, xe máy … (27/09/2018)
Ô tô, xe máy nêu tại Thông tư này không bao gồm rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc được kéo bởi ô tô, các loại xe tương tự và vỏ, tổng thành khung
8 Nghị định số 139/2016/NĐ-CP ngày 04/10/2016 quy định về lệ phí môn bài (27/09/2018)
Người nộp lệ phí môn bài là tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ
9 Nghị định số 119/2018 NĐ-CP ngày 12/9/2018 về Hóa đơn điện tử (18/09/2018)
Hóa đơn là chứng từ kế toán do tổ chức, cá nhân bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ lập, ghi nhận thông tin bán hàng hóa
10 Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12/9/2018 quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ (14/09/2018)
Hóa đơn là chứng từ kế toán do tổ chức, cá nhân bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ lập, ghi nhận thông tin bán hàng hóa,
11 Thông tư số : 96/2015/TT-BTC về thuế Thu nhập doanh nghiệp (23/08/2018)
Số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp trong kỳ tính thuế bằng thu nhập tính thuế trừ đi phần trích lập quỹ khoa học và công nghệ
12 Thông tư số: 78/2014/TT-BTC về thuế Thu nhập doanh nghiệp (23/08/2018)
Người nộp thuế thu nhập doanh nghiệp là tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ có thu nhập chịu thuế
13 Thông tư 39/2014/TT-BTC hướng dẫn thực hiện NĐ 51/2010/NĐ-CP và NĐ 04/2014/NĐ-CP về Hóa đơn (17/08/2018)
Hóa đơn là chứng từ do người bán lập, ghi nhận thông tin bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ theo quy định của pháp luật
14 Nghị định số 04/2014/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của NĐ 51/2010/NĐ-CP về Hóa đơn (17/08/2018)
Hóa đơn giá trị gia tăng là hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ dành cho các tổ chức khai thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ
15 Nghị định số 51/2010/NĐ-CP về Hóa đơn (17/08/2018)
Hóa đơn là chứng từ do người bán lập, ghi nhận thông tin bán hàng hóa, dịch vụ theo quy định của pháp luật
16 Thông tư số: 25/2018/TT-BTC về Thuế Thu nhập cá nhân (16/08/2018)
Sản phẩm xuất khẩu là hàng hóa được chế biến trực tiếp từ nguyên liệu chính là tài nguyên, khoáng sản có tổng trị giá tài nguyên