Hỗ trợ kế toán Chia sẻ để hoàn thiện

Xử lý nhân công năm 2018

1. Thuê công ty khác làm thầu phụ (có tư cách pháp nhân)

Bộ chứng từ bao gồm:
• Hợp đồng giao thầu
• Biên bản nghiệm thu khối lượng
• Biên bản thanh lý hợp đồng
• Chứng từ thanh toán hợp lệ
• Hóa đơn giá trị gia tăng
Cách hạch toán :
• Ghi nhận chi phí:
Nợ TK 627/622
Có TK 331
• Khi Thanh toán:
Nợ TK 331
Có TK 111,112

2. Khoán cho 1 cá nhân tự tổ chức đội thi công ( Là cá nhân kinh doanh )
Bộ chứng từ bao gồm:
• Hợp đồng giao thầu
• Biên bản nghiệm thu khối lượng
• Biên bản thanh lý hợp đồng
• Chứng từ thanh toán hợp lệ
• Chứng minh nhân dân
• Hóa đơn lẻ do cơ quan thuế cấp
Cách hạch toán :
• Ghi nhận chi phí:
Nợ TK 627/622
Có TK 331
• Khi Thanh toán:
Nợ TK 331
Có TK 111,112

3. Khoán cho 1 cá nhân tự tổ chức đội thi công ( Không kinh doanh )
Bộ chứng từ bao gồm:
• Hợp đồng giao thầu
• Biên bản nghiệm thu khối lượng
• Biên bản thanh lý hợp đồng
• Chứng từ thanh toán hợp lệ
• Chứng minh nhân dân
• Kê khai và nộp thuế TNCN 10% cho mỗi lần thanh toán
• Chứng từ khấu trừ thuế TNCN
Cách hạch toán:
• Ghi nhận chi phí:
Nợ TK 627/622
Có TK 3388
• Trích thuế TNCN 10%:
Nợ TK 3388
Có TK 3335
• Khi Thanh toán:
Nợ TK 3388
Có TK 111,112

4. Ký hợp đồng lao động với từng cá nhân ( Dưới 1 tháng )
Bộ chứng từ bao gồm:
• Hợp đồng lao động
• Bảng chấm công
• Bảng Lương
• Chứng từ thanh toán hợp lệ
• Chứng minh nhân dân
• Trích thuế TNCN 10% ( Đối với thu nhập trên 2 triệu đồng/1 tháng)
• Chứng từ khấu trừ thuế TNCN ( Nếu Có )
Cách hạch toán :
• Ghi nhận chi phí:
Nợ TK 622
Có TK 334
• Trích thuế TNCN 10% (nếu có):
Nợ TK 334
Có TK 3335
• Khi Thanh toán:
Nợ TK 334
Có TK 111,112
Lưu ý:
• Nếu không muốn trích thuế TNCN 10% thì cá nhân đó phải làm cam kết mẫu 02/CK-TNCN theo thông tư 92/2015/TT-BTC với điều kiện: Chỉ có thu nhập duy nhất tại 1 nơi và có MST cá nhân tại thời điểm cam kết.

5. Ký hợp đồng lao động với từng cá nhân ( Từ 1 tháng trở lên )
Bộ chứng từ bao gồm:
• Hợp đồng lao động
• Bảng chấm công
• Bảng Lương
• Chứng từ thanh toán hợp lệ
• Chứng minh nhân dân
Cách hạch toán :
• Ghi nhận chi phí:
Nợ TK 622
Có TK 334
• Trích bảo hiểm xã hội:
Nợ TK 622,334
Có TK 338
• Trích thuế TNCN 10% (nếu có):
Nợ TK 334
Có TK 3335
• Khi Thanh toán:
Nợ TK 334
Có TK 111,112

Xem thêm